Uživatel Uživatel: nepřihlášen | Přihlásit se | Registrace | Ztracené hesloČesky CZ  English EN  Polska PL
Kategorie zboží
 
Užitečné informace
E-mail 
Telefon +420 602 320 104
Převzetí zboží Převzetí zboží
Zásilková služba České pošty
Osobní převzetí zákazníkem
Platba za zboží Platba za zboží
Dobírkou
Bankovním převodem
Platební kartou on-line
 
košík je prázdný.
 
Akce
 
Nejprodávanější
 
Zprávy
10.01.2015

AIRHELI HOBBY

Náš odkaz na FACEBOOKU
 

 

Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení
 
Tyto obchodní podmínky platí pro internetový obchod AIRHELI-SHOP. Podmínky upravují práva a povinnosti prodávajícího - tj. firmy Lumír Němec ADAS a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží). 

Ceny v internetovém obchodu jsou aktuální ceny v Kč včetně DPH pro koncového zákazníka. Ceny jsou smluvní.

Uvede-li kupující při registraci/objednávce svůj e-mail, bude automaticky informován o přijetí objednávky elektronickou poštou na uvedené adrese.
Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení těchto obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, zejména platnou výši ceny objednaného zboží v příslušném množství (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou na internetových stránkách a na stránce potvrzení a odeslání objednávky.

Zpětný odběr baterií, akumulátorů a elektrozařízení
 
Jsme zaregistrováni v systému plnicím povinost zpětného odběru baterií, akumulátorů a elektrozařízení. Převzetí ke zpětnému odběru lze provést od 8 do 16 hodin na základě e-mailové nebo telefonické domluvy.
 
OSVĚDČENÍ zpětného odběru akumulátorůOSVĚDČENÍ zpětného odběru elektrozařízení
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Kupní smlouva je uzavřena okamžikem odeslání závazné objednávky. Prodávající si může vyžádat dodatečné potvrzení objednávky kupujícím. Potvrzení o přijetí objednávky je odesíláno e-mailem. Případné nesrovnalosti řešte zasláním e-mailu na adresu Obecné informace nebo telefonicky na tel.:  +420 602 320 104.
 
Zrušení objednávky

Zrušení objednávky ze strany prodávajícího je možné z technických důvodů, náhlé změny nákupních cen nebo jiných nepředvídatelných okolností apod. O důvodech zrušení objednávky a možných řešeních bude zákazník neprodleně vyrozuměn formou e-mailu.

Dodací a platební podmínky

Místem plnění je sídlo (bydliště) nebo místo podnikání kupujícího uvedené v objednávce. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem zaplacení kupní ceny.

Prodávající dodá zboží neprodleně, zpravidla do sedmi pracovních dnů po doručení platné objednávky do jeho elektronické schránky a jejím potvrzení. V případě nemožnosti dodržení tohoto termínu, např. z technických důvodů, nepředvídatelných okolností apod., bude termín dodávky dohodnut se zákazníkem individuálně.

Kupní cena zboží je splatná v hotovosti - při převzetí dobírky, nebo bezhotovostně. Zboží, které je objednáno "na dobírku" se hradí v hotovosti dopravci při předání zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů, dle aktuálního ceníku České pošty:
  • pokud lze zásilku poslat jako dopis tj. např. do ceny 500 Kč, pohybuje se cena dobírky kolem 80 Kč,
  • cena dobírky formou balíku vychází nejčastěji kolem 100 Kč,
  • dobírka zboží, které se je nutno posílat jako křehké, se pohybuje kolem 120 Kč.
Informace o tomto způsobu platby je uvedena na přepravním listu včetně celkové částky s DPH. Přepravní list slouží zároveň jako doklad o zaplacení.

V případě úhrady kupní ceny včetně ceny přepravy předem bankovním převodem je platba provedena na účet prodávajícího. V takovém případě bude zboží (bez dobírky) expedováno po obdržení platby v plné výši objednávky.
 
Vrácení zboží a odstoupení od kupní smlouvy

Zákazník má právo vrátit zboží (tj. odstoupit od kupní smlouvy) bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Lhůta pro vrácení zboží začíná běžet dnem doručení zboží zákazníkovi. 
Zboží bude přijato zpět za těchto podmínek:
  1. Zboží musí být schopné dalšího prodeje, neporušené a v původním obalu. Veškerá poškození snižující hodnotu zboží budou promítnuta do snížení množství peněžních prostředků vrácených kupujícímu.
  2. Zákazník musí odeslat zboží spolu s kopií útržku z dobírkové nebo balíkové složenky běžnou balíkovou přepravou (odeslání na dobírku není akceptováno), nebo kopií dokladu doručeného se zbožím.
Peníze za zboží budou vráceny bez zbytečného prodlení do 14 dnů včetně výše nejnižšího poštovného nabízeného Českou poštou. Za způsob dodání se dle Občanského zákoníku nepovažuje osobní převzetí a povinnost vracet poštovné se na tento způsob převzetí zboží nevztahuje.
 
Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy musí obsahovat následující náležitosti:

- Adresát (podnikatel - jméno a příjmení/obchodní firma, adresa sídla a případně faxové číslo a e-mailová adresa podnikatele):
- Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*)
- Datum objednání (*)/datum obdržení (*)
- Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů
- Adresa spotřebitele/spotřebitelů
- Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)
- Datum
(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte

Reklamace

Reklamovat lze pouze zboží zakoupené u prodávajícího. Koncový zákazník není povinen předat zboží prodávajícímu v originálním balení a je povinen udat také důvod reklamace. Standardní záruka na produkty prodávané prodávajícím je 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Dodavatel se zavazuje dodržovat záruční lhůty garantované výrobcem. Záruční lhůta začíná běžet datem uvedeném na dodacím listu. Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 kalendářních dní ode dne uplatnění reklamace.

Kupující má právo na výměnu bezvadného zboží z důvodu chybně stanovené velikosti. V takovém případě kupující zašle na vlastní náklady zboží zpět prodávajícímu, který mu neprodleně zašle nové zboží na vlastní náklady.

Ochrana osobních údajů

Potvrzením objednávky zboží vyjadřujete souhlas se zpracováním Vámi zadaných osobních údajů, resp. údajů uvedených ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších novel. 
Zadané osobní údaje budou použity pouze pro obchodní účely v souvislosti s nákupem zboží, tedy pro zpracování Vaší objednávky, zadané údaje, včetně e-mailové adresy nebudou žádným způsobem poskytnuty třetím stranám a jsou plně chráněny před zneužitím. 

Závěrečná ustanovení

Prodávající a kupující jsou vázáni příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, Zákona na ochranu spotřebitele a Zákona na ochranu osobních údajů, 
© 2018  AIRHELI-SHOPVšechna práva vyhrazena | Tisknout stránku | Nahoru